Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami
    Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami (1)

Informacje ogólne
    Dane podstawowe (0)
        Dane podstawowe (1)
        Certyfikaty i wyróżnienia (4)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

Organy
    Prezydent Miasta (0)
        Prezydent Miasta (1)
        I Zastepca Prezydenta Miasta (1)
        II Zastepca Prezydenta Miasta (1)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
        Petycje (2)
            Tryb składania petycji do Prezydenta Miasta wraz ze wzorem petycji (1)
            Petycje złożone do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie (0)
                2015 (2)
                2016 (6)
                2017 (3)
                2018 (5)
                2019 (10)
                2020 (3)
                2022 (6)
                2023 (4)
                2024 (3)
    Rada Miasta Piekary Slaskie (0)
        Statut Piekar Slaskich - miasta na prawach powiatu (10)
        Sposoby stanowienia aktów publiczno-prawnych (1)
        Kadencja 2018-2023 * ulega przedłużeniu zgodnie z ustawą z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego - do dnia 30 kwietnia 2024 r. (0)
            Skład i pełnione funkcje (27)
            Kluby radnych (3)
            Komisje Rady Miasta (5)
            Okręgi wyborcze (3)
            Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta (5)
            Ogłoszenia o sesjach Rady Miasta (1)
            Projekty uchwał Rady Miasta (926)
            Uchwały Rady Miasta (811)
            Rozstrzygnięcia nadzorcze (63)
            Protokoły sesji Rady Miasta (73)
            Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej (45)
            Protokoły posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (38)
            Protokoły posiedzeń Komisji Budżetowo-Gospodarczej (66)
            Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (59)
            Protokoły posiedzeń Komisji Społecznej (55)
            Wnioski, interpelacje i zapytania radnych (0)
                Radna Bożena Boczek (5)
                Radny Piotr Buchwald (7)
                Radna Natalia Ciupińska-Szoska (114)
                Radny Maciej Czempiel (2)
                Radna Dorota Duda (25)
                Radny Marcin Felderhoff (83)
                Radna Klaudia Franiel (1)
                Radna Małgorzata Gruszczyk (38)
                Radny Mariusz Kempys (20)
                Radny Stanisław Korfanty (52)
                Radny Jerzy Krauza (20)
                Radny Stanisław Krauza (12)
                Radny Piotr Papaja (12)
                Radny Stanisław Plajzner (52)
                Radny Daniel Pliszka (235)
                Radny Zenon Przywara (0)
                Radna Agnieszka Skotarek (27)
                Radny Bartosz Szołtysik (75)
                Radny Łukasz Ściebiorowski (88)
                Radny Mateusz Targoś (64)
                Radna Helena Warczok (7)
                Radny Tomasz Wesołowski (32)
                Radny Tadeusz Wieczorek (324)
                Radny Andrzej Wymysło (47)
                Radny Czesław Wymysło (21)
                Radna Iwona Zorychta (8)
            Informacja międzysesyjna (60)
            Transmisje obrad Rady Miasta (1)
            Inne (8)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Sklad i pelnione funkcje (25)
            Kluby radnych (3)
            Okregi wyborcze (3)
            Komisje Rady Miasta (7)
            Ogloszenia o sesjach Rady Miasta (0)
            Ogloszenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta (0)
            Projekty uchwal Rady Miasta (684)
            Uchwaly Rady Miasta (671)
            Rozstrzygniecia Nadzorcze (21)
            Protokoly z sesji Rady Miasta (57)
            Protokoly z posiedzen Komisji Rewizyjnej (38)
            Protokoly z posiedzen Komisji Budzetowo - Gospodarczej (53)
            Protokoly z posiedzen Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (50)
            Protokoly z posiedzen Komisji Spolecznej - Zdrowia, Ochrony Srodowiska i Bezpieczenstwa Publicznego (48)
            Protokoly z posiedzen Komisji Przedsiebiorczosci i Innowacyjnosci Rynku Pracy (46)
            Protokoly z posiedzen doraznej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Slaskich miasta na prawach powiatu (5)
            Wnioski i interpelacje radnych (0)
                Radny Piotr Buchwald - wnioski i interpelacje (6)
                Radna Natalia Ciupinska-Szoska - wnioski i interpelacje (87)
                Radny Maciej Czempiel - wnioski i interpelacje (8)
                Radny Tomasz Flodrowski - wnioski i interpelacje (6)
                Radna Anna Galbas - wnioski i interpelacje (25)
                Radny Grzegorz Gowarzewski - wnioski i interpelacje (3)
                Radna Malgorzata Gruszczyk - wnioski i interpelacje (28)
                Radny Dariusz Iskanin - wnioski i interpelacje (22)
                Radny Stanislaw Korfanty - wnioski i interpelacje (75)
                Radna Gabriela Kossakowska - wnioski i interpelacje (10)
                Radny Jerzy Krauza - wnioski i interpelacje (18)
                Radny Stanislaw Krauza - wnioski i interpelacje (58)
                Radna Marcelina Krawiec - wnioski i interpelacje (0)
                Radny Piotr Papaja - wnioski i interpelacje (64)
                Radny Stanislaw Plajzner - wnioski i interpelacje (42)
                Radny Krzysztof Seweryn - wnioski i interpelacje - radny do dnia 23 marca 2018 r. (5)
                Radny Adrian Szastok - wnioski i interpelacje (26)
                Radny Lukasz Sciebiorowski - wnioski i interpelacje (78)
                Radna Helena Warczok - wnioski i interpelacje (25)
                Radny Tadeusz Wieczorek - wnioski i interpelacje (266)
                Radny Andrzej Wymyslo - wnioski i interpelacje (76)
                Radny Czeslaw Wymyslo - wnioski i interpelacje (44)
                Radny Grzegorz Zorychta - wnioski i interpelacje (45)
            Inne (4)
            Informacja miedzysesyjna (31)
            Wnioski radnych do projektu budzetu miasta (0)
                Wnioski do budżetu 2019r. (0)
                    Radna Anna Gałbas - wnioski do projektu budżetu na 2019 rok (1)
                    Obywatelski Klub Radnych - wnioski do projektu budżetu na 2019 rok (1)
                    Radny Piotr Papaja - wnioski do projektu budżetu na 2019 rok (1)
                    Radny Tadeusz Wieczorek - wioski do projektu budżetu na 2019 rok (1)
                Wnioski do budzetu 2018r. (11)
                Wnioski do budzetu 2017r. (8)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Sklad i pelnione funkcje (23)
            Komisje Rady Miasta (6)
            Projekty uchwal Rady Miasta (120)
            Uchwaly Rady Miasta (613)
            Rozstrzygniecia Nadzorcze (25)
            Protokoly z sesji Rady Miasta (47)
            Protokoly z posiedzen Komisji Rewizyjnej (28)
            Protokoly z posiedzen Komisji Budzetu i Finansów (45)
            Protokoly z posiedzen Komisji Gospodarki, Promocji i Rozwoju Miasta (41)
            Protokoly z posiedzen Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Spolecznej (43)
            Protokoly z posiedzen Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (46)
            Protokoly z posiedzen doraznej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Slaskich miasta na prawach powiatu (6)
            Interpelacje i wnioski radnych z sesji (14)
            Interpelacje i wnioski radnych z okresu miedzysesyjnego (41)
            Inne (1)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Sklad i pelnione funkcje (23)
            Komisje Rady Miasta (4)
            Projekty uchwal Rady Miasta (24)
            Uchwaly Rady Miasta (629)
            Rozstrzygniecia Nadzorcze (32)
            Protokoly sesji Rady Miasta (60)
            Protokoly z posiedzen Komisji Budzetowo-Gospodarczej (39)
            Protokoly z posiedzen Komisji ds. Spolecznych (38)
            Protokoly z posiedzen Komisji ds. przeksztalcen SP ZOZ pn. Szpital Miejski w Piekarach Slaskich (11)
            Protokoly z posiedzen Komisji ds. Zdrowia (28)
            Inne (2)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Uchwaly Rady Miasta (108)
            Rozstrzygniecia Nadzorcze (7)
            Protokoly z sesji Rady Miasta (47)
        Mlodziezowa Rada Miasta (0)
            Dokumenty do pobrania (0)
                Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej (1)
                Zgloszenie kandydata na radnego do Mlodziezowej Rady Miasta (1)
                Oświadczenie kandydata na radnego (1)
                Oświadczenie opiekuna prawnego kandydata na radnego (1)
                Lista poparcia kandydata na radnego do Mlodziezowej Rady Miasta (1)
                Lista Kandydatów do Mlodziezowej Rady Miasta (1)
                Karta do glosowania (1)
                Protokól Szkolnej Komisji Wyborczej (2)
                Protokół Młodzieżowego Domu Kultury (2)
                Zgłoszenie kandydata uczącego się poza Piekarami Śląskimi (1)
                Rekomendacja dyrektora szkoły dla kandydata uczącego się poza Piekarami Śląskimi (1)
                Zgłoszenie kandydata będącego wychowankiem Młodzieżowego Domu Kultury (0)
                Wniosek o zwrot kosztów przejazdu/z tytułu delegacji (1)
            Uchwaly Rady Miasta dotyczace Mlodziezowej Rady Miasta (15)
            Młodzieżowa Rada Miasta (kadencja 2023/2024) (0)
                Skład Mlodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie (1)
                Posiedzenia (5)
            Młodzieżowa Rada Miasta (kadencja 2022/2023) (0)
                Skład Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie (1)
                Posiedzenia (10)
            Młodzieżowa Rada Miasta (kadencja 2021/2022) (0)
                Skład Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie (1)
                Posiedzenia (10)
            Młodzieżowa Rada Miasta (kadencja 2020/2021) (0)
                Skład Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskiej (1)
                Posiedzenia (11)
            Młodzieżowa Rada Miasta (kadencja 2019/2020) (0)
                Skład Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie (1)
                Posiedzenia (10)
            Młodzieżowa Rada Miasta (kadencja 2018/2019) (0)
                Skład Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie (1)
                Posiedzenia (11)
            Mlodziezowa Rada Miasta (kadencja 2017/2018) (0)
                Sklad Mlodziezowej Rady Miasta Piekary Slaskie (0)
                Posiedzenia (13)
            Mlodziezowa Rada Miasta (kadencja 2016/2017) (0)
                Sklad Mlodziezowej Rady Miasta Piekary Slaskie (0)
                Posiedzenia (12)
            Mlodziezowa Rada Miasta (kadencja 2015/2016) (0)
                Sklad Mlodziezowej Rady Miasta Piekary Slaskie (0)
                Posiedzenia (12)
            Mlodziezowa Rada Miasta (kadencja 2014/2015) (0)
                Sklad Mlodziezowej Rady Miasta Piekary Slaskie (0)
                Posiedzenia (10)
            Mlodziezowa Rada Miasta (kadencja 2013/2014) (0)
                Sklad Mlodziezowej Rady Miasta Piekary Slaskie (0)
                Posiedzenia (6)
            Mlodziezowa Rada Miasta (kadencja 2012/2013) (0)
                Sklad Mlodziezowej Rady Miasta Piekary Slaskie (0)
                Posiedzenia (7)
        Petycje (0)
            Tryb skladania petycji do Rady Miasta wraz ze wzorem petycji (1)
            Petycje zlozone do Rady Miasta nowe (0)
                Petycja dotyczaca zanieczyszczenia srodowiska w wyniku niskiej emisji (1)
                Petycja w sprawie zwolnien z podatku od nieruchomosci (1)
                Petycja w sprawie podjecia uchwaly o zastapieniu pomnika wdziecznosci Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul.Kalwaryjskiej zwyklym pomnikiem nagrobnym pochowanych tam zolnierzy (1)
                Petycja w sprawie remontu ulicy Juliana Kawalca (1)
                Petycja dotyczaca podjecia zdecydowanych dzialan antysmogowych w Piekarach Slaskich (1)
                Petycja w/s wprowadzenia zapisu zobowiązującego właścicieli psów, w przypadku wyprowadzania ich w okolicy placów zabaw dla dzieci, do bezwzględnego używania smyczy oraz w przyp. psów rasy uznanej za groźną dodatkowo do stosowania kagańca (1)
                Petycja w sprawie podjęcia zdecydowanych dzialań dot. budowy kanalizacji deszczowej w ciagu ulicy Podmiejskiej (1)
                Petycja w sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu (1)
                Petycja w sprawie wprowadzenia w życie ,,Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów" (1)
                Petycja w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem obchodów 80-lecia nadania praw miejskich miastu Piekary Śląskie (1)
                Petycja w sprawie upamiętnienia Szkoły Powszechnej im. Królowej Jadwigi mieszczącej się w latach 1922-1939 w obecnym budynku Urzędu Miasta poprzez umieszczenie na fasadzie budynku przy ul. Bytomskiej 84 tablicy pamiątkowej (1)
                Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Piekary Śląskie uchwały w sprawie planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (1)
                Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Piekary Śląskie uchwały w przedmiocie planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko SARS-CoV-2. (1)
                Petycja w sprawie prośby o zajęcie stanowiska dotyczącego oferty odbioru odpadów selektywnych na 2021 rok przedstawionej Rodzinnym Ogródkom Działkowym w Piekarach Śląskich przez ZGK-EKO Sp. z o.o. (1)
                Petycja w sprawie debaty i zbadania wpływu na środowisko emitowanego do powietrza ołowiu z huty Orzeł Biały (1)
                Petycja w sprawie kompetencji pracowników Referatu Dróg Publicznych Urzędu Miasta Piekary Śląskie (1)
                Petycja w sprawie zbadania wpływu na środowisko emitowanego do powietrza ołowiu z huty Orzeł Biały (1)
                Petycja w sprawie podjęcia uchwały dot. szczepień przeciwko Covid-19 (1)
                Petycja w sprawie podjecia działań mających na celu wykonanie remontu nawierzchni ulicy Grabowej (1)
                Petycja w sprawie pilnego remontu nawierzchni ulicy Biskupa Nankera (1)
                Petycja w sprawie zmian w zasadach korzystania z ogólnodostępnych miejsc postojowych na określonych działkach (1)
                Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności dotyczącej transplantacji (1)
                Petycja w sprawie konieczności budowy chodnika na ulicy Dąbrówki w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych (1)
                Petycja pacjentów przychodni AVIMED Plus w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych w ciągu ulicy Popiełuszki na odcinku od Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 do drogi prowadzącej do Powiatowego Urzędu Pracy (1)
            Zbiorcza informacja o petycjach (9)
        Lawnicy sadów powszechnych (0)
            Kadencja 2024-2027 (3)
            Kadencja 2020-2023 (2)
            Kadencja 2016-2019 (2)
            Kadencja 2012-2015 (2)
            Kadencja 2008-2011 (1)

Urzad Miasta
    Struktura organizacyjna (1)
        Wydziały, Biura UM (30)
        Schemat organizacyjny (2)
    Konsultacje społeczne (277)
    Procedury zalatwiania spraw (0)
        Wydział Komunikacji (0)
            Rejestracja pojazdów (38)
            Uprawnienia do kierowania (19)
            Ośrodki Szkolenia Kierowców (16)
            Stacje Kontroli Pojazdów (7)
        Wydział Finansowo-Budżetowy (0)
        Wydział Finansowo-Podatkowy (28)
        Wydział Organizacyjny (5)
        Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (20)
        Urząd Stanu Cywilnego (25)
        Wydzial Ochrony Srodowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa (38)
        Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (12)
        Wydział Edukacji (10)
        Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (13)
        Miejski Rzecznik Konsumentów (1)
        Wydział Strategii i Rozwoju (0)
            Zezwolenia na alkohol (8)
            Transport (28)
            Działalność gospodarcza (6)
            Turystyka (4)
        Biuro Zamówień Publicznych (0)
        Wydział Kadr, Plac i Szkoleń (0)
        Wydzial Straży Miejskiej i Zarzadzania Kryzysowego (6)
        Straż Miejska (2)
        Pełnomocnik ds współpracy z organizacjami pozarządowymi (11)
        Wydział Gospodarki Przestrzennej (58)
        Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (38)
        Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych (3)
        Kancelaria Prezydenta Miasta (1)
        Biuro Rady Miasta (1)
    Podatki i oplaty lokalne (4)
    Majatek i budzet miasta (0)
        Procedura uchwalania budżetu Miasta Piekary Śląskie oraz materiały towarzyszące budżetowi (1)
        Budżet Miasta (0)
            2011 (63)
            2010 (14)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2012 (59)
            2013 (52)
            2014 (71)
            2015 (67)
            2016 (75)
            2017 (77)
            2018 (71)
            2019 (77)
            2020 (32)
            2021 (63)
            2022 (73)
            2023 (54)
            2024 (1)
        Uchwały składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
            Opinie w sprawie projektów budżetu miasta (53)
            Opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki, wykupu obligacji (47)
            Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu (29)
        Informacja o wykonaniu budżetu Miasta (0)
            2010 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2009 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2008 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Dotacje otrzymane z budzetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2007 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2006 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2005 (3)
            2004 (1)
            2011 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2012 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Infromacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2013 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Infromacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2014 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2015 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2016 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2017 (0)
                Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2018 (0)
                Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2019 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnosci budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2020 (0)
                Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnosci budżetowych (4)
                Wykonanie budżetu (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2021 (0)
                Informacje o udzielonych umorzeniach (4)
                Wykonanie budżetu (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2022 nowe (0)
                Informacje o udzielonych umorzeniach (4)
                Wykonanie budżetu (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2023 (0)
                Informacje o udzielonych umorzeniach (4)
                Wykonanie budżetu (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
        Informacja o stanie mienia komunalnego (20)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (329)
        Sprawozdanie finansowe Miasta Piekary Śląskie (0)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
            2022 (1)
    Strategie i plany rozwoju miasta (6)
    Sprawy o charakterze publicznym (1)
    Planowanie przestrzenne (0)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące (18)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowywania (1)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie (1)
        Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (3)
    Administracja architektoniczno-budowlana (0)
        Informacje o zgłoszeniach budowy z art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a (28)
            Informacje o wniesieniu sprzeciwu (1)
            Informacje o braku wniesienia sprzeciwu (40)
    Ochrona zabytków (3)
    Zarządzenia Prezydenta Miasta (13915)
    Prawo miejscowe (590)
    Nabór na stanowiska (0)
        Ważne informacje ogólne (2)
        Ogłoszenia o naborach (0)
        Informacje o wynikach naborów (7)
        Archiwum (0)
    Prowadzone rejestry w tym rejestry publiczne (1)
        Wydział Komunikacji (18)
        Wydział Finansowo-Budżetowy (1)
        Wydział Finansowo-Podatkowy (4)
        Wydział Organizacyjny (5)
        Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (2)
        Wydzial Ochrony Srodowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa (4)
        Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (2)
        Wydział Edukacji (0)
        Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (5)
        Miejski Rzecznik Konsumentów (0)
        Wydział Strategii i Rozwoju (0)
        Biuro Zamówień Publicznych (2)
        Biuro Kontroli (0)
        Wydział Kadr, Plac i Szkoleń (0)
        Biuro Rady Miasta (5)
        Wydział Zarządzania Kryzysowego (0)
        Straż Miejska (1)
        Pełnomocnik ds współpracy z organizacjami pozarządowymi (7)
        Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (4)
        Wydział Gospodarki Przestrzennej (9)
        Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych (1)
        Kancelaria Prezydenta Miasta (0)
    Informacja o srodowisku i jego ochronie (0)
        Wydział Gospodarki Przestrzennej (0)
            Karta typu A dla wniosków (0)
            Karta typu C dla projektów: polityk strategii, planów i programów (0)
            Karta typu E dla raportów, informacji o odpadach, przeglądów ekologicznych (0)
            Karta typu G dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (0)
            karta typu H dla instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (0)
        Wydzial Ochrony Srodowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa (0)
            Spis kart informacyjnych (0)
            Karta typu A dla wniosków (7)
            Karta typu B dla decyzji, postanowień i wskazań lokalizacyjnych (10)
            Karta typu C dla projektów: polityk startegii, planów i programów (1)
            Karta typu D dla polityk: strategii, planów i programów (4)
            Karta typu E dla raportów, informacji o odpadach, przeglądów ekologicznych (2)
            Karta typu H dla instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (5)
            Karta typu G dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (0)
            Strategiczna Mapa Hałasu (2)
    Przetargi - Zamówienia Publiczne (0)
        Zamówienia publiczne na podstawie PZP (5)
        Zamówienia publiczne poza ustawą PZP (30)
        Plan postępowań (2)
        Inne informacje (1)
        Archiwum (389)
    Sprzedaz, najem i dzierzawa nieruchomosci (0)
        Wykazy nieruchomości (17)
        Przetargi na zbycie, najem i dzierżawę (8)
        Wyniki przetargów (0)
    Konkursy dot. pozytku publicznego, realizacji zadan z zakresu zdrowia publicznego i swiadczen zdrowotnych (49)
    Programy polityki zdrowotnej (0)
        Programy polityki zdrowotnej realizowane w roku 2018 (1)
    Programy w zakresie realizacji zadan publicznych (realizacja i wykonanie) (43)
    Kontrole (0)
        Kontrole wewnętrzne (36)
        Kontrole zewnętrzne (33)
    Rzeczy Znalezione (1)
        ogłoszenia od 2007 roku (69)
    Dzialalnosc lobbingowa (11)
    Archiwum (1)
    Tablica ogloszeń (163)
    Oświadczenia majątkowe (1)
        Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie (6)
            Oświadczenia majątkowe złożone w 2023 roku (0)
        Oświadczenia majątkowe pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (6)
        Oświadczenia majątkowe pracowników placówek oświatowych (6)
    Prawo pomocy w postepowaniu przed sadami administracyjnymi (1)
    Kontrole przedsiebiorców (2)
    Raport o stanie miasta (1)
    Ochrona danych osobowych (2)

Zasady udostepniania informacji publicznych
    Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (1)
    Informacja publiczna udostępniana na wniosek (1)

Menu podmiotowe
    Jednostki organizacyjne (0)
        Szkoły (0)
            Podstawowe (12)
            Ponadgimnazjalne (6)
        Przedszkola (12)
        Domy kultury (4)
        Pozostałe (12)
    Spółki z udziałem gminy (32)
    Związki międzygminne (4)

Wybory, spis powszechny
    Wybory (0)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2023 (19)
        Referendum ogólnokrajowe 2023 (3)
        Wybory samorządowe 2024 (33)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (1)
    Narodowy Spis Powszechny (0)
        Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (3)
        Spis Powszechny 2011 (2)

Informacje dodatkowe
    Informacje niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (8)
    Polityka prywatności (1)
    test (3)

Nieodplatna pomoc prawna
    Nieodpłatna pomoc prawna (8)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij