Data posiedzenia:
2023-05-30

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 47/23 posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2023 r.
4.Raport z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie za 2022 rok.
5.Informacja na temat odpadów niebezpiecznych i szkodliwych w Piekarach Śląskich.
6.Informacja na temat dzikich wysypisk śmieci.
7.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach 943, 944 oraz 945.
8.Korespondencja.
9.Wnioski radnych i sprawy bieżące.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 12:00.

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby