BKP.2110.7.2023

 

 

 

 

INFORMACJA

o nierozstrzygnięciu X naboru na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty Biura Informatyki

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego  X  naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty Biura Informatyki w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie  w wyniku której, ze względu na brak ofert, nie wybrano żadnego kandydata. 

 

Uzasadnienie

 

               W terminie składania aplikacji tj. od 13 IV 2023r. do 28 IV 2023r. do Urzędu Miasta Piekary Śląskie nie wpłynęła żadna oferta konkursowa.

 

                                                                                                                     

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o nierozstrzygnięciu X naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty Biura Informatyki w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 24 V 2023r. do dnia 31 VIII 2023r. poprzez jej zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)    na stronie internetowej miasta www.piekary.pl (Wirtualny Urząd zakładka „Nabór na stanowiska”),

3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 (parter).

 

 

 

 

 

Piekary Śląskie, dnia  24 V 2023r.                                                                               Prezydent  Miasta

  Piekary  Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj