Data posiedzenia:
2023-05-30

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3.Przyjęcie protokołu nr 50/23 posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2023 r.
4.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2022 w zakresie działalności komisji.
5.Informacja na temat systemu ogrzewania placówek oświatowych.
6.Żywienie w placówkach oświatowych - analiza zatrudnienia i wyposażenia kuchni
i stołówek szkolnych.
7.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 946.
8.Wizytacja obiektu sportowego MOSiR przy ul. Pokoju.
9.Wnioski radnych i sprawy bieżące.
10.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: obiekt sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Kozłowa Góra ul. Pokoju 1
Godz. 8:30.

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.