Druk nr 834 - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok