Druk nr 833 - projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2022-2052