Data posiedzenia:
2022-11-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 32/22 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 października 2022 r.
4.Przyjęcie Protokołu Zespołu Kontrolnego z kontroli działalności finansowej, merytorycznej i remontowo-przetargowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Piekarach Śląskich w 2021 r.
5.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
6.Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2023-2052.
7.Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Piekary Śląskie na 2023 rok.
8.Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad


Uwagi:
Miejsce: Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ulicy Oświęcimskiej 45.
Godz. 08:45.