Data posiedzenia:
2022-11-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu LIV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2022 r. oraz LV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 listopada 2022 r.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
5.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
7.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
8.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45.
Godz. 10:00

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.