Herb Miasta Piekary Śląskie

Gmina Piekary Śląskie

41-940 Piekary Śląskie
ul. Bytomska  84

Tel. (+48 32) 39-39-411
Fax (+48 32) 287-22-69
NIP: 498-02-62-299
Regon: 276255418
TERYT: 2471011E-mail: um@piekary.pl
Strona www: www.piekary.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://epuap.gov.pl lub http://eurzad.piekary.pl
Rezerwacja wizyt w Wydziale Komunikacji: bezkolejki.eu/umpiekary

 


Godziny otwarcia urzędu:

Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek 7:30- 15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30- 15:30
Piątek 7:30-14:00


Kasa Urzędu oraz Wydział Komunikacji kończą przyjmowanie interesantów 30 minut przed zakończeniem pracy Urzędu.


Prezydent Miasta Piekary Śląskie przyjmuje mieszkanców w ramach  skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00.

 


Nowe numery kont bankowych (od 1 stycznia 2017):

PKO Bank Polski SA
Urząd Miasta Piekary Śląskie - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
08 1020 2313 0000 3502 0556 3616

opłata za śmieci

PKO Bank Polski SA
Urząd Miasta Piekary Śląskie - Podatki
08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, opłata od posiadania psa, opłata skarbowa, opłata targowa, opłata eksploatacyjna.

 

PKO Bank Polski SA
Urząd Miasta Piekary Śląskie - Dochody
97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

Opłaty za koncesje i licencje, mandaty Straży Miejskiej, opłaty za wydawanie zezwoleń na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty związane z rejestracją pojazdów oraz uprawnieniami do kierowania pojazdami, opłaty za dzierżawę, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, za zajecie pasa drogowego, sprzedaż mienia komunalnego, opłata za udostępnienie informacji publicznej, opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy.

 

PKO Bank Polski SA
Urząd Miasta Piekary Śląskie - Dowody osobiste
15 1020 2313 0000 3002 0556 3541

Opłaty za udostępnienie danych z akt ewidencji ludności, dowodów osobistych.

 

PKO Bank Polski SA
Urząd Miasta Piekary Śląskie - Depozyty
05 1020 2313 0000 3402 0556 3525

Wadium, zabezpieczenie wykonania umowy.

 

PKO Bank Polski SA
Miasto na prawach powiatu
RACHUNEK BIEŻACY BUDŻETU
74 1020 2313 0000 3802 0555 1611

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy i powiatu, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od dzialalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej), subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.


Podstawa prawna
 
Ustawa z 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiazek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 ) określaja strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalnośc biuletynu. 


Polityka prywatnosci