Informacja międzysesyjna za okres od 19.10.2022 r. - 15.11.2022 r.