Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Klauzula infromacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.      Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.      Dane osobowe w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przetwarzane są w związku z wykonywaniem spraw realizowanych w interesie publicznym, wykonywaniem obowiązków prawnych, rozpatrywaniem wniosków i próśb stron, a także w innych celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b lub g RODO.

4.      Dane osobowe w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie są ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, kurierowi lub operatorowi pocztowemu w przypadku kontaktu pocztą tradycyjną oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarto w tej sprawie stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu.

5.      Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). Okres przetwarzania może być również ustalony indywidualnie, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, bądź też dobrowolne, w zależności od przesłanki przetwarzania. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację celów przetwarzania, o których mowa w ust. 3.

9.      Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

10.   Administrator dopuszcza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, jeżeli konieczność taka wynika ze szczególnych przepisów prawa.

Metadane

Źródło informacji:Maria Kwaśniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maria Kwaśniewicz
Data wprowadzenia:2018-05-24 10:05:17
Opublikował:Maria Kwaśniewicz
Data publikacji:2018-05-25 09:38:39
Ostatnia zmiana:2018-05-25 09:38:43
Ilość wyświetleń:130

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij